برچسب: کاربرد سوله های صنعتی

  • خانه / کاربرد سوله های صنعتی
ساخت سوله

ساخت سوله و کاربرد آن

سوله چیست؟ سوله به سازه های فلزی با سقف شیبدار که برحسب محاسبات فنی خاص به اشکال مختلف تولید می شود، می گویند. سازه های شیب دار یا سوله به لاتین Gable Bents یا Ridge…
+989121817057