دسته: ساخت سوله

انواع سوله

هزینه ساخت سوله

هزینه ساخت سوله مانند هزینه ساخت هر ساختمان دیگری به صورت متراژ محاسبه می‌شود و عوامل زیادی بر قیمت هر مترمربع سوله تأثیرگذار هستند. سوله بخشی جدایی ناپذیر از صنعت، کشاورزی و ورزش به حساب…
ساخت سوله

ساخت سوله و کاربرد آن

سوله چیست؟ سوله به سازه های فلزی با سقف شیبدار که برحسب محاسبات فنی خاص به اشکال مختلف تولید می شود، می گویند. سازه های شیب دار یا سوله به لاتین Gable Bents یا Ridge…
+989121817057