پروژه های انجام شده شرکت

پروژه شرکت فراورده های مواد غذایی مانی 10000 متر مربع

سال 1397

Read more

پروژه ترانسفورماتور زنجان 15000 متر مربع

سال 1387

Read more

پروژه ورزشگاه تختی 3000 متر مربع

نصب ساندویچ پانلهای سقفی

Read more

پروژه شرکت مهندسی فولاد تکنیک 9000 متر مربع

ساخت و تحویل پروژه شرکت مهندسی فولاد تکنیک در قالب 9000 متر مربع . . .

Read more

پروژه شرکت کاله 15000 متر مربع

ساخت و تحویل پروژه شرکت کاله در قالب 15000 متر مربع . . .

Read more

پروژه قرچک 2000 مترمربع

زیرسازی و نصب ساندویچ پانل های دیواری

Read more

پروژه شرکت نستله مشهد 2000 متر مربع

سال 1396

Read more

پروژه شیراز 6000 متر مربع

ساخت و تحویل پروژه شیراز در قالب 6000 متر مربع . . .

Read more

پروژه کارخانه رنگ لیا 6000 متر مربع

ساخت و تحویل پروژه کارخانه رنگ لیا در قالب 6000 متر مربع . . .

Read more

پروژه ساختمان پیش ساخته دفتر مرکزی سامسونگ

سال 1394

Read more

پروژه گل کهر سیرجان 12000 متر مربع

ساخت و تحویل پروژه گل کهر سیرجان در قالب 12000 متر مربع . . .

Read more

پروژه مصلای شهر قدس 2500 متر مربع

سال 1395

Read more

نصب سازه پیش ساخته به وزن 120000 کیلوگرم

نصب سازه فلزی پیش ساخته

Read more

پروژه شرکت ماژول 5000 متر مربع

ساخت و تحویل پروژه شرکت ماژول در قالب 5000 متر مربع . . .

Read more

پروژه فرودگاه پیام کرج 3000 متر مربع

ساندویچ پانل مصرفی شرکت ماموت  

Read more
شما می توانید با استفاده از لینک مقابل، کاتالوگ کامل خدمات و پروژه های شرکت را دریافت نمایید.
دانلود فایل کاتالوگ