پروژه کارخانه رنگ لیا 6000 متر مربع

ساندویچ پانل شرکت ماموت سال  1394

سازه اصلی سوله پیچ و مهرهای و تیرریزی مربوط به دیواره ها از  پروفیل 80*80 به ضخامت  3  میلی متر میباشد

 

نام پروژه : کارخانه رنگ لیا
متراژ : 6000 متر مربع
زمان ساخت :سال 1394