پروژه ورزشگاه تختی 3000 متر مربع

ساندویچ پانل سقفی شرکت ماموت 

 

نام پروژه : ورزشگاه تختی
متراژ : 3000 متر مربع
زمان ساخت : 1384