پروژه مصلای شهر قدس 2500 متر مربع

ساندویچ پانل مصرفی شرکت ماموت

پروژه به صورت  8  ضلعی بوده و ساندویچ پانل بضخامت  8  سانتی متر میباشد

 

نام پروژه : مصلای شهر قدس
متراژ : 2500 متر مربع
زمان ساخت : سال 1395