پروژه شرکت نستله مشهد 2000 متر مربع

ساندویچ پانل مصرفی ترکیه ای کاملا نسوز

ضخامت ساندویچ پانل  6  سانتی متر

 

نام پروژه : شرکت نستله مشهد
متراژ : 8000 متر مربع
زمان ساخت :سال 1396