نصب سازه پیش ساخته به وزن 120000 کیلوگرم

سازه از ورق گالوانیزه ضخیم بصورت خمکاری و پیچ و مهره ای

 

نام پروژه : ایران مال
متراژ : 120000 کیلوگرم
زمان ساخت : 1396